2018-2019

– CV_289/SGDĐT-CTTT của Sở GD&ĐT về việc Phối hợp tổ chức sự kiện Ngày Việt Nam nhận thức về tự kỉ ngày 2/4/2019;  CV 82/UBND-VP7

CV Phòng 2018-2019

– CV SỐ 65/PGDĐT ngày 10/04/2019 – Về việc kiểm tra việc thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống, an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường – CV Số 77/PGDĐT ngày 02/04/2019 – Báo cáo…