Giới thiệu

TRƯỜNG MẦM NON NAM HÙNG

5T8A1672

       Xã Nam Hùng nằm sát trung tâm huyện Nam Trực, giáp với các xã  Nam Hoa, Nam Minh, Hồng Quang, Nam Cường và thị trấn Nam Giang. Xã có diện tích tự nhiên 6 km2. Dân số (năm 2016) là 7.063 người, Mật độ dân số bình quân 1.178 người/km2 gồm 6 thôn: thôn Cầu Chanh, thôn Cổ Gia, thôn Cổ Tung, thôn Điện An, thôn Nghĩa Kế, thôn Thụ Tung.

      Trường Mầm non Nam Hùng nằm trên địa bàn thôn Cổ Gia, là cơ sở giáo dục mầm non trực thuộc Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Nam Trực, với 1 chi bộ Đảng, 14 nhóm/lớp; 35 cán bộ, giáo viên và nhân viên.

      Nhân dân Nam Hùng có truyền thống hiếu học. Trong các khóa thi do các triều đại phong kiến tổ chức, Nam Hùng có Trạng Nguyên Vũ Tuấn Chiêu thuộc làng Xuân Lôi. Ông đỗ đầu trong số ba đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ (tức trạng nguyên) khoa thi Hồng Đức năm thứ 6 (năm 1475) khi đó ông đã 50 tuổi.

      Được sự quan tâm của Đảng chính quyền các cấp, sự chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo, trường Mầm non Nam Hùng đã được công nhận là trường chuẩn Quốc gia cấp độ 1 năm 2010, và được công nhận lại vào năm 2015. Trường đạt danh hiệu Tiên tiến nhiều năm liên tục; Với nhiều phần thưởng cao quý mà Đảng và nhà nước trao tặng ( Chi bộ cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định, Giấy khen của UBND huyện Nam Trực, Liên đoàn Lao động huyện Nam Trực, BCH Đoàn Thanh niên CSHCM huyện Nam Trực…). Hàng năm, có khoảng 5 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 25  giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến. 

      Trường Mầm non Nam Hùng đã làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em. 100% học sinh của trường được đảm bảo an toàn cả về thể chất và tinh thần, mạnh dạn, tự tin. 

============================================

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỜNG MẦM NON

  1. Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
  2. Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật.
  3. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
  4. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.
  5. Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá hoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng đặc biệt khó khăn.
  6. Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
  7. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.
  8. Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định.
  9. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.