HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO TRẺ MẦM NON DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ VỚI TRẺ THƠ VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 – 2022″ CỦA TRƯỜNG MẦM NON NAM HÙNG

Tháng Năm 23, 2022 10:31 chiều

Ngày 21/5/2022, trường Mầm non Nam Hùng tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng chủ đề “Bác Hồ với trẻ thơ và tổng kết năm học 2021 – 2022″

1a483eaac6e406ba5ff5 322ea2cb5a859adbc394 da836968912651780837 68ab4f5eb710774e2e01 3c93766a8e244e7a1735 3e8b7a69812741791836 e9c992276969a937f078 f2bc6d4e9600565e0f11 9d20f0f81cb6dce885a7 a7c91b81e0cf209179de a0a929e3d2ad12f34bbc 43394fb2aafc6aa233ed e64826c5c38b03d55a9a cbc6b4e551ab91f5c8ba 06328630617ea120f86f 9c6c98797937b969e026 e67e2ba3cbed0bb352fc 1c195f3dbf737f2d2662 b0ccf3391177d1298866 c7d7a3754e3b8e65d72a 52feb8775a399a67c328

9769c94e0606c6589f17 (1) 51cc8845470d8753de1c 36f2c03e0f76cf289667 d7105a57961f56410f0e 4a3f4973853b45651c2a df4ada681620d67e8f31 d1c27aa2a7ed67b33efc e65a365afa123a4c6303 4cfd4cee80a640f819b7 d7ab7d7ab232726c2b23 c039b3be7cf6bca8e5e7 49f62886e7ce27907edf 9769c94e0606c6589f17 afa59d9b52d3928dcbc2 37aa90455e0d9e53c71c 7dd51711d95919074048 121a82bb4af38aadd3e2 eb2e1e02a84d6813315c