Lịch công tác tuần 2 tháng 05 năm 2018. Thời gian thực hiện từ ngày 07/05 đến ngày 12/05/2018

Tháng Năm 7, 2018 8:01 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Trực tuần:4 BVệ sinh:
Thứ 2Ngày 07/05 – Giao ban BGH Đ/c P. Nhài;Đ/c Ngắn
– Chuẩn bị Hồ sơ kiểm tra trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN năm học 2017 – 2018 CB, GV
– Thực hành “Kỹ năng quan sát đánh giá trẻ mầm non”
Thứ 3Ngày 08/05 – Dự giờ, đánh giá trẻ, góp ý giáo viên BGH Đ/c Loan;Đ/c Vân
– Rèn luyện văn nghệ cho trẻ chào mừng kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5 và ngày Tết thiếu nhi 1/6. PHT, GV
Thứ 4Ngày 09/05 – Dự giờ, đánh giá trẻ, góp ý giáo viên  BGH Đ/c P. Nhài;Đ/c Ngắn
– Họp Hiệu trưởng HT
Thứ 5Ngày 10/05 – Dự giờ, đánh giá trẻ, góp ý giáo viên  BGH Đ/c Loan;Đ/c Vân
– Nộp duyệt HSSS nuôi dưỡng HT
– Vệ sinh dùng đồ chơi ngoài trời. CB, GV, HS
Thứ 6Ngày 11/05 – – Dự giờ, đánh giá trẻ, góp ý giáo viên BGH Đ/c P. Nhài;Đ/c Ngắn
– Tổng vệ sinh nhóm lớp và các phòng chức năng GV, HS
Thứ 7Ngày 12/05 – Tổ chức dạy thêm, học thêm ngày thứ bảy CB, GV (TLPC) Đ/c Loan;Đ/c Vân Anh
– Triển khai tập huấn “Đánh giá trẻ cuối năm học” cấp trường PHT