Lịch công tác tuần 3 tháng 05 năm 2018. Thời gian thực hiện từ ngày 14/05 đến ngày 19/05/2018

Tháng Năm 14, 2018 8:34 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Trực tuần:3AVệ sinh:
Thứ 2Ngày 14/05 – Giao ban BGH, GV1 Đ/c P. Nhài;Đ/c Ngắn
– Hoàn thiện các HSSS để chuẩn bị đón các đoàn  kiểm tra  cuối năm học CB, GV
– Đánh giá chuẩn HT, PHT và đánh giá chuẩn giáo viên năm học 2017 – 2018  CB, GV
– Tổng hợp báo cáo các khoản thu theo thỏa thuận với cha mẹ học sinh năm học 2017 – 2018 để báo cáo các cấp KT, TQ
Thứ 3Ngày 15/05 – Phó hiệu trưởng chỉ đạo đánh giá trẻ, tổng hợp kết quả đánh giá trẻ cuối năm và tổng hợp kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 – 2018 PHT, GV Đ/c Loan;Đ/c Vân
– Tăng cường rèn luyện văn nghệ cho trẻ chào mừng kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5 và ngày Tết thiếu nhi 1/6. GV (KHPC)
Thứ 4Ngày 16/05 – Dự giờ, đánh giá trẻ, góp ý giáo viên  BGH Đ/c P. Nhài;Đ/c Ngắn
– Tổng duyệt văn nghệ chào mừng Tết thiếu nhi 1/6 HT
Thứ 5Ngày 17/05 – Dự giờ, đánh giá trẻ, góp ý giáo viên  BGH Đ/c Loan;Đ/c Vân
– Nộp duyệt HSSS nuôi dưỡng HT
– Vệ sinh  đồ dùng đồ chơi ngoài trời. CB, GV, HS
Thứ 6Ngày 18/05 – Dự giờ, đánh giá trẻ, góp ý giáo viên BGH Đ/c P. Nhài;Đ/c Ngắn
– Tổng vệ sinh nhóm lớp và các phòng chức năng GV, HS
Thứ 7Ngày 19/05 – Tổ chức dạy thêm, học thêm ngày thứ bảy CB, GV (TLPC) Đ/c Loan;Đ/c Vân Anh
– Tổng vệ sinh môi trường CB, GV, NV

Sửa