Lịch công tác tuần từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2018

Tháng Mười 7, 2018 12:16 chiều

Lịch trực tuần: Lớp 5C

Thời gian Sáng Chiều Làm vệ sinh
Thứ hai 08/10 Giao ban – BGH Tập luyện văn nghệ chào mừng ngày 20/10 – Theo lịch phân công  Đ/c: Loan, Ngắn
Tổ chức HĐ học lớp 3C – PHT Hoàn thiện hồ sơ PC đề nghị huyện kiểm tra công nhận đạt PC cấp huyện – Đ/c HT, Hợp, Tươi
Thứ ba 09/10 Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý và cập nhật dữ liệu lên hệ thống CSPM ngành GD tỉnh Nam Định – HT, đ/c: Tươi, Hợp Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý và cập nhật dữ liệu lên hệ thống CSPM ngành GD tỉnh Nam Định -HT, đ/c: Tươi, Hợp Đ/c: Việt, Nhài
Đề nghị kiểm tra công nhận đạt PC cấp huyện 2018 – PHT, đ/c Trang
Thứ tư 10/10 Dự giờ khối 4tuổi -HT Trồng và chăm sóc các vườn cây, rau xanh – GV2, GVND Đ/c: Loan, Ngắn
Thứ năm 11/10 Tổ chức HĐ học lớp2A  – PHT Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi ngoài trời – CB, GV, HS (Theo lịch phân công) Đ/c: Việt, Nhài
Tổ chức HĐ ăn lớp 3D – PHT
Thứ sáu 12/10 Tổ chức HĐ học lớp 5A – PHT Vệ sinh các phòng, nhóm, lớp – CB, GV, HS (Theo lịch phân công) Đ/c: Loan, Ngắn
Thứ bảy 13/10 Tổ chức dạy thêm, học thêm ngày thứ bảy – Theo lịch phân công Tổ chức dạy thêm, học thêm ngày thứ bảy- Theo lịch phân công Đ/c: Việt, Nhài
 Tập luyện văn nghệ chào mừng ngày 20/10 – Theo lịch phân công  Tập luyện văn nghệ chào mừng ngày 20/10 – Theo lịch phân công
Chủ nhật 14/10 Trực trường – Bảo vệ Trực trường – Bảo vệ Bảo vệ