Lịch công tác tuần 3 tháng 05 năm 2017.Thời gian thực hiện từ ngày 15/05 đến ngày 20/05/2017

Tháng Năm 15, 2017 12:17 chiều

BGH, 2 TTCM

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chúTrực tuần:3AVệ sinh:
Thứ 2Ngày 15/05 – Giao ban BGH, GV1  Đ/c Hường – 4T
– Hoàn thiện hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên để lưu trữ văn phòng  Đ/c Trang
– Duyệt HSSS nhóm lớp  và HS nuôi dưỡng. PHT duyệt nhà trẻ và 3 tuổi BGH
– Giám sát thợ xây dựng các nhà vệ sinh HT, ông Nga
Thứ 3Ngày 16/05 – Tập huấn chuyên môn GDMN tại MN Nam Long HT Đ/c Vân 4C
– Tăng cường giáo dục nhận thức, rèn văn nghệ chào mừng Ngày sinh nhật Bác 19/5 và tổng kết năm học mới GV
– Hoàn thiện các hồ sơ đánh giá trẻ TCCM
Thứ 4Ngày 17/05 – Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón kiểm tra CĐ GDMN và VSATTP CB, GV   Đ/c Thu – 5C
– Tăng cường chăm sóc vườn rau xanh  GVND
Thứ 5Ngày 18/05 – Đón đoàn kiểm tra VSATTP của huyện BGH, Hợp, Ánh, Duyên  Đ/c Nhài – 5A
– Kiểm tra chuyên đề GDMN trường MN Nam Phúc
– Thu nộp các hồ sơ sổ sách của các tổ chức đoàn thể,cá nhân, nhóm lớp lưu trữ văn phòng.
Thứ 6Ngày 19/05 – Đón đoàn kiểm tra chuyên đề GDMN CB, GV Đ/c Ngắn – 1A
– Tổng vệ sinh đồ dùng nhóm lớp và đồ dùng ngoài trời CB, GV, HS
Thứ 7Ngày 20/05 – Tổ chức dạy thêm, học thêm ngày thứ bảy CB, GV Đ/c Loan, Ánh
– Tổng vệ sinh môi trường CB, GV

Sửa