LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022

Tháng Hai 6, 2022 7:38 chiều
Thời gian Sáng Chiều
Thứ bẩyNgày 29/01 – Khu TT: Bảo vệ,- Khu Cổ Tung: Bảo vệ – Khu TT: Bảo vệ,- Khu Cổ Tung: Bảo vệ
Chủ nhậtNgày 30/01 – Khu TT: Bảo vệ- Khu Cổ Tung: Bảo vệ  – Khu TT: Bảo vệ- Khu Cổ Tung: Bảo vệ
Thứ hai Ngày 31/01  – Khu TT: Đ/c Thơ, Hiệu phó- Khu Cổ Tung: Đ/c Liên – Khu TT: Đ/c Ánh, Duyên- Khu Cổ Tung: Đ/c Hiền
Thứ ba Ngày 01/02  – Khu TT: Đ/c Hiệu trưởng,- Khu Cổ Tung: Đ/c Hiệu phó – Khu TT: Đ/c Hiệu trưởng,- Khu Cổ Tung: Đ/c Thủy
Thứ tư Ngày 02/02 – Khu TT: Đ/c Hợp, Vũ Thúy- Khu Cổ Tung: Đ/c Vân Anh – Khu TT: Đ/c Hay, Vi- Khu Cổ Tung: Đ/c Hoàng Huyền
Thứ năm Ngày 03/02 – Khu TT: Đ/c Tươi, Thu- Khu Cổ Tung: Đ/c Thắm – Khu TT: Đ/c Hoa, Hường- Khu Cổ Tung: Đ/c Mùi
Thứ sáu Ngày 04/02 – Khu TT: Đ/c Hoa, Hường– Khu Cổ Tung: Đ/c Mến Khu TT: Đ/c Việt, Phạm Nhài– Khu Cổ Tung: Đ/c Đoàn Nhài
Thứ bảy Ngày 05/02 – Khai xuân đầu năm mới 2022 và phát độngn phong trào Tết trồng cây mùa xuân 2022 (CB, GV, NV)- Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 tại các nhóm lớp – Khu TT: Bảo vệ- Khu Cổ Tung: Bảo vệ
Chủ nhật Ngày 06/02 – Khu TT: Bảo vệ- Khu Cổ Tung: Bảo vệ – Khu TT: Bảo vệ- Khu Cổ Tung: Bảo vệ