Lịch công tác tuần 1 tháng 05 năm 2018. Thời gian thực hiện từ ngày 30/04 đến ngày 05/05/2018

Tháng Năm 2, 2018 10:59 sáng

PHT, đ/c Duyên

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Trực tuần:4 AVệ sinh:
Thứ 2Ngày 30/04 – Nghỉ Lễ  30/4 CB, GV, HS Đ/c P. Nhài;Đ/c Ngắn
– Trực trường BGH, GV (LPC)
Thứ 3Ngày 01/05 Nghỉ Lễ  01/05 CB, GV, HS Đ/c Loan;Đ/c Vân
– Trực trường BGH, GV (LPC)
Thứ 4Ngày 02/05 – Giao ban  BGH, GV1 Đ/c P. Nhài;Đ/c Ngắn
– Rèn thói quen nền nếp cho trẻ CB, GV
Thứ 5Ngày 03/05 – Tập huấn “Kỹ năng quan sát đánh giá trẻ mầm non” Đ/c Loan;Đ/c Vân
– Nộp duyệt HSSS nuôi dưỡng HT
– Vệ sinh dùng đồ chơi ngoài trời. CB, GV, HS
Thứ 6Ngày 04/05 – Thăm lớp, dự giờ khối 5 tuổi BGH Đ/c P. Nhài;Đ/c Ngắn
– Tổng vệ sinh nhóm lớp và các phòng chức năng GV, HS
Thứ 7Ngày 05/05 – Họp Hội đồng Sư phạm tháng 5 HT Đ/c Loan;Đ/c Vân Anh
– Triển khai tập huấn “Kỹ năng quan sát đánh giá trẻ mầm non” cấp trường PHT,

Sửa