LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 12/09 ĐẾN NGÀY 18/09/2022

Tháng Chín 11, 2022 9:59 chiều

 

Thời gian Sáng Chiều Đo thân nhiệt và Làm vệ sinh
Thứ hai ngày 12/09 – Giao ban  (BGH, GV1) – Đôn đốc các nhóm lớp thực hiện nề nếp trường học (BGH)  B. Huyền + Ánh
– Đôn đốc các nhóm lớp thực hiện nền nếp trường học (BGH)
Thứ ba Ngày 13/09 – Đôn đốc các nhóm lớp thực hiện nề nếp trường học (BGH) – CB, GV thực hiện xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm. V. Thúy + Trang 
–  Tổ chức hoạt động học lớp 3A (PHT)
Thứ tư
Ngày 14/09
 – Tham dự hoạt động học lớp 4A (HT) – CB, GV thực hiện xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm. Thu + Thơ 
–  Tổ chức hoạt động học lớp 5C (PHT)  – Trồng và chăm sóc vườn rau xanh (GV, HS)
Thứ năm

Ngày 15/09
– Tham dự hoạt động học lớp 2A (HT) – Sinh hoạt tổ chuyên môn nuôi dưỡng (PHT, NVNĂ) Thắm + Việt 
–  Nộp duyệt kế hoạch giảng dạy (HT ký duyệt 5t và nhà trẻ còn lại PHT ký duyệt ) – Vệ sinh đồ chơi ngoài trời (GV, HS)
Thứ sáu

Ngày 16/09

 

–  Tổ chức hoạt động học lớp 2B (PHT) – Vệ sinh lớp học (GV, HS) Hằng + P. Nhài 
Thứ bẩy

Ngày 17/09

 – Tổ chức dạy thêm học thêm ngày thứ bảy  (Theo LPC)

 – Tổ chức dạy thêm học thêm ngày thứ bảy  (Theo LPC)  

– Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn (MG, NT, VP)

Chủ nhật

Ngày 18/09

 – Trực trường: Bảo vệ

– Trực trường: Bảo vệ