TRƯỜNG MẦM NON NAM HÙNG ĐẨY MẠNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”

Tháng Hai 9, 2018 9:20 chiều

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG MN NAM HÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG MẦM NON NAM HÙNG

ĐẨY MẠNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ

“XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”

 Căn cứ Quyết định số 1648/QĐ-UBND tỉnh Nam Định ngày 21 tháng 7 năm 2017 về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định;

Căn cứ vào công văn số 1048/SGDĐT-GDMN ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017 – 2018;

Căn cứ vào kế hoạch số 183/PGDĐT-GDMN ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Trực- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 cấp học giáo dục mầm non;

Trường mầm non Nam Hùng đã xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. Trong Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 đã đề ra: Năm học 2017 – 2018 là năm học tiếp tục thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Đồng thời nhà trường có đề ra cuộc thi “Xây dựng môi trường GDMN lấy trẻ làm trung tâm”

Với sự chỉ đạo sát sao và quan tâm của các cấp lãnh đạo. Đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc cha mẹ học sinh cùng với sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Đến nay nhà trường đã xây dựng được môi trường vật chất trong phòng lớp và ngoài trời đảm bảo đầy đủ về diện tích trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi an toàn cho trẻ và tạo điều kiện quan trọng để tạo ra hứng thú cho trẻ hoạt động khi chơi, thỏa mãn việc chơi mà học của trẻ và phù hợp với quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Sau đây là Videoclip kết quả cuộc thi “Xây dựng môi trường GDMN lấy trẻ làm trung tâm” trong năm học 2017 – 2018 của trường mầm non Nam Hùng.

https://www.youtube.com/watch?v=K0rV1O0hP8A

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                           

 

 

                                                                                            Nguyễn Thị Thúy