TRƯỜNG MẦM NON NAM HÙNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 – 2018

Tháng Năm 7, 2018 9:06 sáng

TRƯỜNG MẦM NON NAM HÙNG

THỰC HIỆN CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017 – 2018

Bảo vệ môi trường là bảo vệ cho chính mình. Do nhận thức rõ được điều đó mà cán bộ, giáo vên và học sinh trường mầm non Nam Hùng luôn xác định việc giữ gìn vệ sinh môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng  của nhà trường.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng và triển khai cụ thể kế hoạch vệ sinh môi trường tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Trong kế hoạch vệ sinh môi trường có quy định rõ thời gian và nhiệm vụ của từng thành viên trong nhà trường trong công tác vệ sinh môi trường của nhà trường. Cụ Thể như:

1. Công tác phun thuốc diệt côn trùng tùy vào thời điểm, nhà trường thống nhất thuê người phun thuốc.

 

 

2. Công tác vệ sinh sân trường, các vườn cây, vườn rau xanh giao cho giáo viên và học sinh các nhóm lớp thực hiện vào các giờ hoạt động ngoài trời hằng ngày (Phân chia từng địa điểm cụ thể cho từng nhóm lớp và từng cán bộ, giáo viên)

20180122_153601 20171219_082155

IMG20160920142209 17904117_1278642392251974_6736956204987343714_n IMG20170206105638 IMG20161117153254

3. Thực hiện vệ sinh đồ chơi ngoài trời vào chiều thứ năm hàng tuần giao cho giáo viên và học sinh làm. (Có giao cụ thể từng đồ chơi cho từng nhóm lớp)

4. Thực hiện vệ sinh nhóm lớp/phòng chức năng vào chiều thứ sáu hàng tuần giao cho giáo viên và học sinh làm.

5. Tất cả cán bộ, giáo viên trong toàn trường thực hiện tổng vệ sinh môi trường cả trong và ngoài khuân viên của nhà trường vào thứ bảy hàng tuần

20171206_101440

20180122_15454320180506_073841

20180506_073949

6. Thực hiện công văn số 101/UBND-VP ngày 08/3/2018 của UBND huyện Nam Trực về việc dọn dẹp vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018 và Kế hoạch số 50/KH-PGDĐT ngày 21/02/2018 của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường năm 2018. Và CV số: 60/PGDĐT Nam Trực, ngày 16 tháng 3 năm 2018 V/v tổng ra quân làm vệ sinh môi trường. Hiệu trưởng đã huy động lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường tổ chức tổng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khuôn viên trong và ngoài nhà trường từ 7h30’ ngày 18/3/2018 (Chủ nhật) và sẽ thực hiện tốt vào các Chủ nhật tuần đầu hàng tháng.

20180417_08261820180506_080359

20180417_08270020180417_082822

20180417_082822

20180417_082941

 

7. Nhà trường tổ chức tổng vệ sinh môi trường từ 7h30’ đến 11h ngày 08/4/2018 (Chủ nhật)

20180417_082440

20180417_082407

20180506_080133

20171130_134820  20180122_153827

 

8. Nhà trường tổ chức tổng vệ sinh môi trường từ 7h30’ đến 11h ngày 06/05/2018 (Chủ nhật)

20180506_083935

20180506_08534620180506_074332IMG_20180507_093724 IMG_20180507_093734 IMG_20180507_093809