Tổ Chức

Cơ cấu tổ chức Trường Mầm non Nam Hùng

STT Họ và tên           Chức vụ         Số điện thoại
Lãnh đạo trường
1 Nguyễn Thị Thúy Hiệu trưởng 0943399468
2 Bùi Thị Thanh Huyền Phó hiệu trưởng 0854095268
Công đoàn
3 Vũ Thị Hợp Chủ tịch công đoàn 0878333304
4 Nguyễn Thị Tường Vi Phó chủ tịch công đoàn 0835946621
5 Phạm Thị Hiền Tổ trưởng tổ nữ công 0978675183
Các tổ chuyên môn
6 Phạm Thị Hồng Duyên Tổ trưởng tổ Mẫu giáo 0378378634
7 Tô Thị Liên Tổ trưởng tổ Nhà trẻ 0875278382
8 Ngô Thị Tươi Tổ phó tổ Mẫu giáo 0978193475
9 Bùi Thị Mến Tổ phó tổ Nhà trẻ 0333780964